Följande villkor gäller för  

Avbokning av kurser skall ske senast 24 timmar dagen innan via mejl

Vid sent avbokning kan vi erbjuda dig ny kursdatum för halva kostanden, du mejlar oss för ny önskad datum. Vid sen ankomst kan du bli nekad att delta.

Vid sjukdom krävs läkarintyg.

Vid retur debiteras 29kr i adminsitrationsavgifter

Beställning mm

Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. När du beställt och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig.

För att handla måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla.

Priser

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen.

Betalning

Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard), faktura eller delbetalning. Vi samarbetar med Klarna. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

Ångerrätt/retur

Tjänster (avser kurser/utbildningar) anses som påbörjade 7 dagar innan bokat datum, varpå vi förbehåller oss rätten att ta ut 50% av kurskostnaden  i ersättning i det fall du väljer att åberopa din ångerrätt och av- eller omboka din köpta kurs när det är 24 timmar innan eller mindre kvar till bokat datum. 

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet skickas med e-post till den adress som anges i början av dessa köpvillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.

Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till ovan angiven adress. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du står själv för kostnaden för återsändandet av varan/varorna.

Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka. Gäller avtalet köp av tjänst sker återbetalning senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts.

Avbeställning

Förutsatt att beställning av vara/varor inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varorna genom att kontakta oss per telefon. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se

Behandling av personuppgifter

I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida godkänner du att Spånga trafikskola AB / Gnesta halkbana registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.

Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd, se www.str.se/reklamation. Enligt konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

Lagval och forum 
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller
STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en trafikskola ansluten till STR). 

Translate »